Voetbalstages KVE Drongen

Click here to edit subtitle

Inschrijvingen

Voor de binnenlandse stages

U kunt het bedrag storten op rekeningnummer: BE86 1430 8605 3350. Met vermelding van de naam van de speler + geboortedatum + welke activiteit je uw kind hebt ingeschreven.  Indien uw zoon/dochter niet meer kan deelnemen aan de stage kan je het bedrag terugvorderen.

Hoe inschrijven?

 

1. Het inschrijvingsformulier bekomt u door te klikken op bovenstaande knop "schrijf nu in". Vul het inschrijvingsformulier zo volledig mogelijk in en druk op "verzenden".

 

2. Na uw inschrijving krijgt u van ons een bevestiging via mail. U kan vanaf dan de betaling in orde brengen! Gelieve het juiste bedrag dan ook zo snel mogelijk over te schrijven en dit ten laatste 2 weken voor aanvang van de stage! In deze mail zal het rekeningnummer vermeld staan, je vindt het rekeningnummer ook op deze pagina en bij activiteiten die wij organiseren.

 

3. Alle verdere informatie i.v.m. de stages vind je terug op onze website door een simpele klik op de gewenste stage ...

 

4. Wanneer uw kind niet zou kunnen deelnemen aan een stage waarvoor hij of zij is ingeschreven, dan vragen wij u om zo snel mogelijk met ons contact op te nemen, ook wanneer er nog geen betaling is doorgevoerd. Indien dit niet gebeurt kan het zijn dat wij van de betreffende persoon geen inschrijvingen meer aanvaarden.

Terugbetalingen

  • Annulatie door de verantwoordelijke: volledige terugbetaling.
  • Annulatie door de deelnemer: annulaties geschieden steeds schriftelijk; telefonisch of mondeling anders worden ze niet behandeld.
    - De deelnemer zoekt zelf een vervanger: recuperatie van het inschrijvingsgeld via de vervanger.
    - Annulatie zonder vervanger: altijd wordt een basistarief van 30€ administratiekosten aangerekend.
    In geval van ernstige medische reden stuur je een medisch attest naar , wij storten dan het reeds betaalde bedrag (-30€) terug.
  • Minder dan 6 weken voor aanvang stage: 75% van het totaal (-30€)
  • Minder dan 1 week voor aanvang stage of onderbreking tijdens de stageperiode: geen terugbetaling!
Betaling

De inschrijving is pas officieel na overschrijving van het juiste bedrag op
rekeningnummer BE86 1430 8605 3350 op naam van :
KVE Drongen
Sint-Gerolfstraat 16
9031 Drongen
met vermelding : "welke activiteit + geboortedatum + naam van de deelnemer".

Nadien ontvangt u alle bijkomende inlichtingen betreffende de voetbalstage per e-mail.